Politika kakovosti

Družba ECOPACK d.o.o. razvija, proizvaja in prodaja embalažne izdelke iz okolju prijaznega materiala, za potrebe prehrambno živilske in ostale industrije.

Strateška usmeritev podjetja Ecopack je v stalno rast, proizvodno odličnost in odličnost vodenja. Politika kakovosti podpira strateško usmeritev in daje okvir za postavljanje ciljev kakovosti.

 • Svoj položaj na trgu utrjujemo z odzivnim izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj kupcev. Vsi zaposleni si prizadevamo za zagotavljanje najvišje kakovosti naših storitev.
 • Dobro poznavanje tržišča, potreb in želja uporabnikov je osnova za načrtovanje razvoja izdelkov. Povratne informacije s trga so osnova za izboljšanje kakovosti proizvodov in naših storitev kot celote.
 • Z spodbujanjem in stalnim izvajanjem izboljšav v vseh poslovnih procesih zagotavljamo neprestano rast kakovosti.
 • Kakovost je prvina, ki jo zaposleni v podjetju izražamo tako v odnosih do sodelavcev, kakor tudi v odnosih do kupcev in širše javnosti.
 • Vsi zaposleni smo vključeni v proces usposabljanja in izobraževanja s ciljem doseganja zahtevane stopnje kompetentnosti in stalnega osebnostnega razvoja.
 • Spoštujemo zahtevano zakonodajo in smo zavezani odgovornemu odnosu do zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem delujemo.
 • Za udejanjanje politike kakovosti je odgovorno vodstvo podjetja ECOPACK, vsak zaposleni pa je prvenstveno odgovoren za kakovost svojega dela.
 • Zaposleni v ECOPACK sledimo usmeritvam uprave matične družbe WEILER ABRASIVES d.o.o. in jih v celoti spoštujemo in upoštevamo.

 

Zaveze podjetja Ecopack: 

 • Stalna rast poslovne uspešnosti.
 • Prepoznavanje in obvladovanje tveganj, ki bi lahko ogrozila poslovanje družbe.
 • Prepoznavanje priložnosti za povečanje uspešnosti poslovanja.
 • Znižanje stroškov poslovanja.
 • Nenehna rast zadovoljstva odjemalcev.
 • Spoštovanje veljavnih zakonskih zahtev in drugih zavez, ki jih podjetje sprejme z relevantnimi zainteresiranimi stranmi.

Direktorica ECOPACK d.o.o.

Nika Ratković Macuh

01. januar 2020