Certifikati

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

 

S kakovostjo do poslovne odličnosti

V Ecopack d.o.o. smo z vzpostavitvijo sistema kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015 postavili dobro izhodišče za oblikovanje celovitega pristopa na poti k poslovni odličnosti. Pomembno je, da je sistem kakovosti integriran v celovit sistem, ki predstavlja močno orodje za uspešno vodenje in poslovanje družbe. Razumevanje, da je opredeljen sistem naše orodje za učinkovitejše, strokovnejše in produktivnejše delo, pripomore h kakovostnemu upravljanju poslovanja družbe. To dokazujejo tudi rezultati sistematičnih kontrolnih presoj. Stalne presoje kažejo, da je sistem ustrezno vzdrževan in da se izboljšave konstantno izvajajo.

 

Za uspešno izvajanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem je pomemben strokovni kader s področja predelave plastike in prehrambne industrije, ki je značilen za dejavnost naše družbe v najširšem smislu. Gre za tisto področje, kjer si brez ustreznih standardov, norm in predpisov, ni mogoče zamisliti nobene dejavnosti in nobenega izdelka. Vsaj takšnega ne, ki bi uspešno prestal preizkus kontrole kakovosti, in ki bi našel kupca na trgu med številnimi konkurenti. V tem se kaže pomembnost rednega in dobrega vzdrževanja ter izpopolnjevanja sistema kakovosti z varstvom okolja. Da nam to uspeva, dokazuje certifikat kakovosti ISO 9001:2015.

 

Naši številni referenčni poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) so temelj za samozavestne nastope na trgu in konkuriranje na javnih razpisih. Odpirajo se nam ugodnejše možnosti pri povezovanju z najuspešnejšimi podjetji doma in tujini. V poslovanju z dobavitelji dajemo prednost tistim, ki že imajo certifikat ISO 9001:2015.

Tudi v proizvodnji okolju prijazne embalaže velja načelo, da je kupec partner. Zato dosledno upoštevamo partnerski odnos in na ta način poudarjamo vzajemni interes za visoko kakovost in racionalno izdelavo proizvodov. Na področju kakovosti smo v cilje kakovosti zapisali, da želimo več kot 80 % zadovoljnih kupcev, kakovostno raven končnega proizvoda, vsaj en inovativni predlog na kvartal in vsaj eno obliko izobraževanja vsakega zaposlenega na leto.

 

V okoljskih okvirnih in izvedbenih ciljih smo si zadali tiste prednostne naloge pri zaščiti okolja, ki bodo naši družbi zagotavljale nenehno izboljševanje odnosa do okolja in razumevanje pomena okoljevarstva pri naših kupcih. V Ecopacku že vrsto let rešujemo okoljske probleme, ki zahtevajo tudi večje materialne naložbe. Z izvajanjem tehničnih ukrepov preprečujemo ali zmanjšujemo onesnaževanje okolja, z vzpostavitvijo uravnoteženega sistema ravnanja z okoljem pa želimo povečati zaupanje strokovne javnosti, ki pogosto ocenjuje plastično embalažo kot negativno, z vidika njenega vpliva na okolje.

 

Naša odgovornost do okolja in upoštevanje načel trajnostnega razvoja v poslovni filozofiji nas stalno usmerjata v iskanje vedno boljših tehnoloških rešitev, rešitev pri ravnanju z odpadki, s surovinami, tehnološko vodo in z naravo. Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja, je izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje zadovoljstva kupcev ter doseganje takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje lastnikov in zaposlenih v družbi, njihovo zadovoljstvo ter ohranjanje naše podobe v javnosti.

”"