Certifikat

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

 

Firma ECOPACK d.o.o. je dugogodišnji nositelj međunarodnog certifikata ISO 9001:2015. Veoma je značajno, da je dugogodišnja primjena standarda jaka osnova i podrška za motivaciju i razvoj najnovijih tehnologija izrade  ambalažnih proizvoda ECOPACK d.o.o. Sama provjera i kontrola rezultata rada firme ECOPACK d.o.o. po pitanju standarda ISO 9001:2015 izvršena je minimalno jednom godišnje od strane međunarodne korporacije Bureau Veritas sa sjedištem u Parizu.