ZAŠTO OPS AMBALAŽA?

Značajna i bitna svojstva OPS materijala – „Zašto ima materijal OPS dimenzije i značaj najboljeg materijala u svojoj grani?”

  • veoma visoka transparentnost materijala;
  • velika tvrdoća i mehanička otpornost materijala;
  • certificiran materijal za primjenu i upotrebu u prehrambenoj industriji;
  • primjena upotrebe od -40 do +80°C;
  • mogućnost 100% reciklaže materijala;
  • uništavanje materijala za okolinu nije štetno.